سویس

La fondue suisse
La fondue suisse

غذاهای سوئیس است، مانند کشور، متنوع جغرافیا و زبان. به طور معمول، دهقانان، قوی و استفاده مناسب از مواد تشکیل دهنده فصلی، سلیقه در غذا سوئیس بهترین در خارج از کشور برای وعده های غذایی پنیر سنتی آن است که فند و RACLETTE شناخته شده است. دوستداران مواد غذایی برای آنها شیر شکلات به طور سنتی فکر می کنم، سوئیس اولین مصرف کنندگان در جهان، با نزدیک به 11 کیلو در هر سال به ازای هر نفر در سال 2008 می باشد.

این نیز یک تخصص آشپزی از ROSTI، که نام خود را به “Röstigraben” برای اشاره به تفاوت های فرهنگی بین فرانسه زبان و آلمانی زبان سوئیس.